Project Description

Markkinointiosasto palveluna

Headhunting eli johdon suorahakuyritys K2 Search halusi saada tehokkaan ja ammattimaisen markkinointiorganisaation b2b myyntinsä tueksi. Yrityksen johto oli huomannut, että b2b myynti tarvitsi tuekseen vahvaa inbound-markkinointia, jonka tuella b2b myynti sai helpotusta liidien tuotantoon ja myyntiprosessiin. Alunperin yksittäisillä markkinointiprojekteilla aloitettu yhteistyö päätyi nopeasti Brandforsin tarjoamaan b2b markkinoinnin ulkoistamiseen, jossa asiakas sai markkinointiosaston palveluna.

B2b markkinoinnin ulkoistaminen ja sen tavoitteet:

  1. Rakentaa headhunting-yritys K2 Search Oy:stä yksi mielipidejohtajista johdon suorahaun ja vuokrajohtamisen alalle
  2. Resurssoida yrityksen markkinointi tukemaan niin kotimaisen kuin Pohjoismaisen organisaation tarpeita
  3. Tuoda yrityksen b2b markkinointiin analyyttista suunnitelmallisuutta, mutta nopeasti jalkautettuna

 

K2 Search Oy aloitti projekteilla ja siirtyi lopulta ulkoistamaan b2b markkinointinsa

Yhteistyön alussa syvennyttiin yhtiön toimintaan, suorahakumarkkinaan ja vuokrajohtamisen haasteisiin. Kilpailijoista tehtiin nopea analyysi, jonka perusteella löydettiin lähtökohta toimenpiteille, halutulle paikalle markkinoilla sekä tavoitteet toiminnan taakse. Vuoden 2012 alusta jatkunut yhteistyö on pitänyt sisällään useita projekteja aina suoramarkkinoinnista, verkkosivujen rakentamiseen, vuokrajohtajatutkimuksen tekemiseen ja PR-kampanjointiin. Vuoden 2013 alusta alkaen K2 Search Oy:n päätöksenä on ollut b2b markkinoinnin ulkoistaminen Brandforsille.

K2 Search Oy:n kokemat hyödyt

Digitaalisen läsnäolon vahvistuminen 95%
Markkinoinnin strategisen osaamisen lisääntyminen 96%
Analyyttinen lähestyminen markkinointiin ja tuloksilla johtaminen 93%
Nopea vasteaika tehtäviin 97%
Käytännönläheisyys toteutuksessa 97%
Myyntiorientoituneisuus ja b2b myynnin ymmärrys 97%

B2B yritysten markkinoinnin haasteet moninaisia

Johdon suorahakumarkkinoilla on joukkoja isoja pelureita ja iso liuta pieniä toimijoita. Suorahakumarkkinan koko on 47,7M€. Markkinaa kuvaa hyvin se, että rekrytointipalvelut ovat jakautuneet hyvin laajalle. Isoimmat toimijat tarjoavatkin kaikkia rekrytoinnin ja resurssoinnin palveluita. Pienenä vain headhuntingin eli suorahaun palveluihin keskittyneenä toimijana K2 Searchin markkinoinnissa tärkeää onkin rakentaa tehokas läsnäolo verkossa ja valittujen mielipidejohtajien mielissä.

Alan kirjoittamaton sääntö on ollut ettei työstä keskustella avoimesti. Kun b2b markkinoinin ulkoistmainen alkoi päätimme muuttaa alalla pitkään jatkuneen tavan ja viestiä toiminnasta avoimesti. Kaikki viestintä ja markkinointi tehtiin avoimeksi avokeittiö tyyliin. Näin myös hakukonenäkyvyys lisääntyi, yhtiö sai lisää merkityksellistä näkyvyyttä sekä kyselyitä. Periaatteena oli, että 2/3 ostopäätöksestä tapahtuu jo ennen yhteydenottoa, jolloin tuo osa on hoidettu kunnolla. Tällöin suorahakukonsulttien tehtäväksi myyntityössä jää sen 1/3 osan hoitaminen hyvin.

 

K2 Search on vuokrajohtamisen edelläkävijä

K2 Search  on profiloitunut vahvasti viimevuosina vuokrajohtamiseen. Voikin sanoa, että K2 Search on onnistunut markkinoinnillaan rakentamaan itsestään vuokrajohtamisen markkinajohtajan viimeisen kolmen vuoden työllä. Yhtiön erikoisalueena on ollut vuokrajohtajien välittäminen vaativiin erikoistehtäviin, joihin osaajan löytyminen on miltei mahdotonta. Tällaisen markkinointi asettaa omat haasteensa. Ei voi luvata liikoja, mutta pitää silti olla asiakkaan mielessä kun tilanne tulee eteen. Toisaalta markkinointia tulee myös niin yrityksille kuin itse vuokrajohtajillekin.

Ratkaisuna b2b markkinoinnin ulkoistaminen

Jarkko Lahti ja b2b markkinoinnin ulkoistaminen

Jarkko Lahti huomasi, että b2b markkinoinnin ulkoistaminen Brandforsin kanssa loi inbound-liidejä ja kasvua verkossa.

K2 Search Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Lahti otti puheeksi tiiviimmän yhteistyön ja b2b markkinoinnin ulkoistaminen nousi vaihtoehdoksi 2013 vuoden lopulla. Yhtiö aloitti Brandforsin kanssa jatkuvan yhteistyön vuoden 2013 lopulla ja yhteistyö jatkuu edelleen. Kun K2 päätti ulkoistaa b2b markkinointitoimintonsa Brandforsille myös tutuksi tullut työskentelymuoto puolsi päätöstä. Brandforsin Tomi Grönfors toimii K2:n toimistolta käsin ja on käytettävissä aina kun organisaatio tarvitsee. Näin nopeasti tapahtuva jalkauttaminen onnistuu unohtamatta strategisesti tärkeiden päätösten pohtimista ja pallottelua. Suunnitelmia voidaan muokata tuntien kuluessa päivien sijaan ja näin reagoida nopeasti muutokseen. Samoin Brandforsin erikoistuminen juuri b2b yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen on tuonut kasvavaa etua K2 Search Oy:lle jatkuvan uudistumisen myötä.

Tulokset

  1. b2b markkinoinnin ulkoistaminen tuonut aktiivista kasvua yhtiöön
  2. K2 Search Oy on selkeästi saavuttanut mielipidejohtajan aseman vuokrajohtajuudessa
  3. K2 on voimistanut asemaansa suorahakutoimijana
  4. Yhtiön inbound-markkinointi toimii tehokkaasti

K2 Search Oy

K2 Search Oy on Pohjoismaissa toimiva johdon sekä avainhenkilöiden headhuntingiin eli johdon suorahakuun, arviointiin ja vuokrajohtajien tarjoamiseen erikoistunut palveluyritys. Yhtiön tarkoituksena on auttaa asiakkaitaan luomaan voittajajoukkueita etsimällä soveltuvat huippuyksilöt. K2 Search Finland Oy on osa Tukholman pörssissä listattua Wise Groupia. Yhtiön palvelun ydin on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, avoin ja luotettava toimintakulttuuri.

Lisätietoa

www.k2search.fi

www.k2search.se

www.wisegroup.se

Haluatko kuulla miten b2b markkinoinnin ulkoistaminen auttoi K2 Search Oy:tä?

Olemme siirtyneet yhä avoimempaan viestintään. Saimme luvan K2 Search Oy:ltä kertoa sinulle tasan tarkkaan miten tulokset saavutettiin.

Nimesi (pakollinen)

Sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi (pakollinen)

Yritys