Project Description

Asiakkaamme haasteena oli markkinoinnin kehittäminen ja erityisesti liidinhankinta mielessä. Innovatiivisena ohjelmistoyhtiönä asiakas tarvitsi tukea sisältömarkkinoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Miten sisältömarkkinointia tehdään? Millaisin työkaluin voidaan tietoisuutta B2B-yrityksenä kasvattaa? Miten saada lisää liidejä? Miten liidinhankinta hoidetaan?

Liidinhankinta ja sisältömarkkinointistrategiaprojekti

Tavoitteet liidinhankintaprojektille olivat

1. Kehittää Etumalle selkeä sisältömarkkinoinnillinen lähestyminen liidinhankintaan

2. Rakentaa yritykselle toimiva viesti, jonka avulla pitää viestintä linjakkaana

3. Kehittää mittarit ja työkalut markkinoinnin kvantitatiiviseen mittaamiseen

Sisältömarkkinointistrategian luominen ja mittarit sen tulkitsemiseen

Yritykselle rakennettiin nopeassa aikataulussa selkeä sisältömarkkinoinnillinen suunnitelma ja brändin viestit. Etuman brändilupaukseksi muodostui: ”Making sense of customer emotions”. Sisältömarkkinointia tehtiin eri kanavissa niin blogikirjoituksista videoihin ja podcasteihin. Sisällön julkaisuun luodun suunnitelman mukaisesti rakennettiin selkeät mittarit ja laskentakaavat, joilla tuloksellisuutta ja tehokkuutta mitataan. Asiakkaan puolelta tiimiin kuului 4-5 hengen ryhmä, jonka kanssa toteutus tehtiin. Liidinhankinta saatiin alulle nopeasti.

Tulokset

Sisääntulevien liidien määrä kasvoi nopeasti ensimmäisen kolmen kuukauden jakson lopulla ja sisältömarkkinointiin saatiin selkeä runko, jota on helppo jatkokehittää. Arvolupausta, joka Etumalle rakennettiin ovat asiakkaat kiitelleet. Liidinhankinta- ja inbound-markkinointiaan yritys on kehittänyt entisestään.

Etuma Oy

Etuma on tekstin analysointiin kehitetty pilvipalvelu. Palvelun avulla yritykset pystyvät analysoimaan asiakaspalautettaan reaaliaikaisesti riippumatta palautteen määrästä tai kanavien määrästä. Ohjelmisto muuttaa tekstin semanttisen eli merkityksellisen sisällön kvantitatiiviseksi tiedoksi ja trendeiksi, joiden avulla yritykset voivat muuttaa toimintaansa. Ohjelmisto sopii erittäin hyvin yrityksille, joille asiakaskeskeisyys on merkittävä osa strategiaa.

Lisätietoa

www.etuma.com

TILAA ILMAINEN VERKKOANALYYSI YRITYKSELLESI (ARVO 540€)

Nimi

Yritys

Sähköposti

Puhelinnumero


Yrityksesi verkkosivusto (http://www.yritys.fi)