Project Description

Asiakkaamme Cone Advisor tarvitsi viimeistellä innovatiivinen ohjelmistotuotteensa ja tuotteistaa sen valmiiksi lanseerausta varten. Tehtävänä oli ohjelmiston tuotteistaminen, markkinoinnin ja myynnin miettiminen. Tämän lisäksi tuotteelle tuli kehittää b2b markkinointiin soveltuva nimi. Nimeksi tuli Clipwise, joka kuvaa hyvin ohjelmiston perusajatuksen. Ideoinnin on tärkeää, että ideat kehittyvät ja muokkautuvat. Siksi ideoiden hallinta on olennaista ja niiden viisas eteenpäin vieminen. Niin kuin Clipwisen brand promise sen sanoo: ”For better ideas. Clip it. Use it wisely.”

Tavoitteet

1. Tuotteistaa tuote selkeästi kommunikoitavaksi paketiksi ja dokumentoida se tuotantoryhmälle

2. Rakentaa tuotteelle selkeä identiteetti ja nimi

3. Varmistaa tuotteistaminen niin, että markkinointiin on oikea ja realistinen lähestyminen

Toteutus

Tuotteistaminen tehtiin rakentaen Clipwise tuotteen selkeään ytimeen askeettinen yksinkertaisuus. Tuotteistaminen suunniteltiin läpilinjan yksinkertaista toimintaa tukevaksi aina asiakaslupauksesta (”For better ideas. Clip it. Use it wisely.”) lopputuotteen ulkoasun ideaan. Tuotteistaminen vietiin läpi sekä asiakkaan johdon että omistajien kanssa.

Tuotteistaminen päätettiin toteuttaa painottaen ideoinnin kollektiivisuutta. Mikään idea ei lennä ellei se saa yhteisön tukea taakseen. Tästä syystä Clipwisen ideana onkin jakaa ideoita, osallistaa muita ideoijia sekä antaa innovointiin lisäpontta juuri ideoiden jakamisesta. Clipwise toimii näppärästi drag-and-drop-käyttöliittymällä pilvipalveluna. Voit kokeilla ilmaiseksi tästä linkistä. Clipwisen yksikkönä toimii clippi, jota kehitetään ohjelmassa osallistamalla ihmisiä clipiin eli ideaan.

Tulokset

Lopputulos on selkeä, yksinkertainen ja helposti kommunikoitava ohjelmistotuote, joka oli helppo viedä tuotantoon.

Yritys

Cone Advisor Network Oy on keskittynyt liiketoiminnan kehittämisen, innovoinnin ja strategisen johtamisen ohjelmistojen kehittämiseen.

Lisätietoa

www.conemade.com

TILAA VELOITUKSETON VERKKOSIVUANALYYSI (ARVO 540€)

Nimi

Yritys

Sähköposti

Puhelinnumero


Yrityksesi verkkosivusto (http://www.yritys.fi)