Project Description

Projektin kuvaus

Devlab halusi muuttaa myyntinsä aggressiivisesta odottelusta aktiiviseksi asiakkaiden palvelemiseksi.

Projektin tavoitteet:

1. Rakentaa nopeasti tulosta tuottava myynnin ja markkinoinnin strategia

2. Tuotteistaa palvelu myyvemmäksi

3. Kääntää yhtiön liiketoiminta enemmän tuotekeskeiseksi

4. Aloittaa aktiivinen myynti- ja markkinointityö

 

Devlab Oy ja Pupesoft toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen

Projekti aloitettiin syventymällä yhtiön dataan myynnin ja asiakastietojen analysoinnilla. Yritystason analytiikka yhdistettiin toimialalta julkaistuihin tilastoihin ja raportteihin selkeän kokonaiskuvan rakentamiseksi. Osoittautui, että vain 37 %:ssa suomalaisissa yrityksissä on ERP-toiminnanohjausjärjestelmä ja pienimmissä yrityksissä vain 27 %:ssa. Ymmärtääksemme kysyntää päätimme tehdä myös syvähaastatteluja asiakaspotentiaaleissa. Valitsimme syvähaastatteluihin kohderyhmän merkittäviä päätöksentekijöitä (pk-sektorin tukkuliikkeet 2-10M€ toimitusjohtajat), joiden antaman kuvan perusteella tiedettiin hyvin mihin ostajat toivoivat tuote- ja palvelutarjonnan vastaavan. Selkeä tarve oli helpottaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa, käyttöä ja palvelukokonaisuutta.

Vahvan yleiskuvan jälkeen myynnin ja markkinoinnin rooli arvon luojana nostettiin kehityksen kärkiteemaksi. Kehityskohteiksi valittiin myynnin prosessit, tuote- ja palvelutarjonta sekä markkinoinnin rooli myynnin aikaansaajana. Devlabin tuotetarjontaa kehitettiin yhtiön strategian mukaiseksi, jolloin tehokasta avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmää Pupesoft tuotteistettiin tarkemmin. Haastatteluiden perusteella ohjelmiston käyttöliittymää uudistettiin ja tuotteelle luotiin selkeä yksinkertaisempi valmis pakettiratkaisu, jolla asiakkaiden on helppo aloittaa käyttö. Tuotteet hinnoiteltiin selkeästi ja avoimesti. Näin ostopäätöksen ja kilpailevien tuotteiden vertailu helpotti asiakkaiden päätöksentekoyksiköiden työtä.

 

Uutta tuote- ja palvelutarjontaa, hinnoittelua ja myynnin prosesseja tukemaan kehitettiin selkeä markkinointistrategia, jolla yritys vahvistaa asemaansa avoimen lähdekoodin johtavana asiantuntijana. Yhtiölle rakennettiin uudet digitaalista liiketoimintaa kehittävät verkkosivut ja jakelukanava, josta ostajat pääsivät kokeilemaan tuotetta sekä itse arvioimaan omaa tarvettaan. Viesti kirkastettiin ja pidettiin huoli, että jokainen ymmärtää mistä on kyse. Niin kuin me sanomme:

Devlab, tehokasta toiminnanohjausta luvattoman helposti.

Lopuksi rakennettiin selkeät mittarit, ostajapersoonat ja toimenpidesuunnitelma, joka on yksinkertaisesti toteutettavissa sekä helposti mitattavissa. Jatkokehitystä varten suunniteltiin selkeät toimenpiteet ja aikataulu. Devlabin myynnin ja markkinoinnin kehittäminen vietiin läpi 4kk aikana. Tulokset olivat kiistattomia.

Tutustu Devlabin brändiin

 

Tulokset

Projekti vietiin läpi neljässä kuukaudessa ja sen tulokset olivat heti alkuun lupaavia.

1. Myyntipipeline kasvoi 100 %

2. Verkkosivujen kävijämäärät nousivat optimoinnin ansiosta 62% ja sessioiden määrä 56%

3. Demopyyntöjä 2 uutta per viikko

4. Ensimmäinen Pupesoft Standard asiakas jo projektin kuluessa

5. Tärkeimmillä hakusanoilla hakukonenäkyvyys nostettiin Googlen sivulta 4 sivulle 2

 

Devlab Oy

Devlab Oy on avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon keskittynyt ohjelmistotalo. Yhtiön asiakkaita ovat suomalaiset pk-sektorin tukkuasiakkaat, joille yritys tarjoaa ylläpito ja kehityspalveluita Pupesoft nimiseen avoimen lähdekoodin ohjelmistoon. Yritys sijaitsee Helsingin keskustassa Iso-Roobertinkadulla ja työllistää noin 15 henkeä.

Lisätietoa

www.devlab.fi

Varaa aika ilmaiseen case-esittelyyn

Olemme siirtyneet yhä avoimempaan viestintään. Saimme luvan Devlabilta kertoa sinulle miten tulokset saavutettiin.

Nimesi (pakollinen)

Sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi (pakollinen)

Yritys