Sitä saat mitä mittaat. Siksi mittaaminen tulisi miettiä huolella ja mittarit sitäkin huolellisemmin. Tein viime vuonna yhdellä sähköpostikampanjalla 6-numeroisen tuloksen. Selvää on, että kaikelta markkinoinnilta tulee vaatia selkeitä tuloksia. On kuitenkin ero miten tuloksia kannattaa vaatia. Tutkimuksen mukaan yritysten päättäjät mittaavat mieluummin sosiaalisen median aktiviteetteja kuin myynnin konversiota. Miksi?

Markkinoinnin mittaamisen väli ja merkitys

Myynnin aloittamisesta kaupan saamiseen menee vain aikaa. Jos haluat olla 100% varma niin varaat 6 kk, 60% varma niin aikaa menee 4kk ja sen alle on täysin sattumasta kiinni. Sama pätee markkinoinnin mittaamiseen. Liian usein olen nähnyt, että oletetaan todellisten muutosten syntyvän 2-3 kuukaudessa ilman jokseenkin yliampuvaa panostusta. On siis todella tärkeää, että markkinoinnin mittaamiseen asetetaan realistinen aikaväli, että tuloksia on mahdollista saavuttaa.

Markkinoinnin mittaaminen ja prosessi

Viime vuonna tehdyn kansainvälisen (USA, UK, Kanada) tutkimuksen mukaan sosiaalisen median mittaamisen osalta yritykset käyttivät pääosin mittaamiseen työkaluina sosiaalisen median kasvua ja aktiviteettaja. Syitä tähän voi olla monia, mutta suurin taustavaikuttaja oletettavasti on etteivät yritysten päättäjät vieläkään ymmärrä täysin miten mittaamista tulisi tehdä. Ensinnäkin markkinointia ei ole järkeä mitata täysin eristyksissä myynnistä. Mikäli markkinointi tuottaa liidejä yrityksille tulee koko ketju mitata. Seuraavassa yksinkertaistus blogikirjoituksen mittaamisen logiikasta. Esimerkkiyritys voisi olla vaikka yrityksille tarjottavien lakiasiainpalveluiden asiantuntija.

  1. Asiantuntija kirjoittaa blogikirjoituksen perustuen kansainväliseen artikkeliin. Mitataan vierailijoiden määrää blogissa (markkinoinnin mittari)
  2. Blogikirjoitukseen liitetään ”call to action” toiminto, josta voi ladata yhteystietoja vastaan itselleen tunnin ilmaista konsultaatiota. Mitataan konversiota (voluumi ja % osuus)  vierailijoista tilaukseen. (markkinoinnin mittareita)
  3. Asiakas käyttää 1h ilmaisen konsultaation ja pyytää tarjouksen sopimusasiasta. Liidistä tarjousvaiheeseen. (myynnin mittareita)
  4. Asiakas tilaa sopimustyön. Liidi konvertoituu kaupaksi (myynnin mittareita)

Toisin sanoen yrityksen oma blogi eli media voi tuottaa erittäin hyviä liidejä myynnille. On kuitenkin tärkeää nähdä se, että liidi ei käänny kaupaksi ellei myynti vie työtään huolella loppuun. Täytyy siis rakentaa erilaisia mittaamisen tavoiterakenteita, joiden avulla myynti ja markkinointi saadaan toimimaan yhteen.

Ymmärrä mitä ja miksi mittaat

Markkinoinnin mittaaminen on johdon strateginen prosessi, jota tulee seurata tasaisin väliajoin ja tuloksiin statistic_id318768_kpis-for-social-media-marketing-worldwide-2014perustuen muuttaa toimintaa. On siis olennaista mitata vain asioita, jotka tuottavat ja jos eivät tuota niin miten niitä kehitetään. Jokaisen mittarin tulisi olla osa selkeää mittaamisen hierarkiaa, joka lopulta kumuloituu kaupaksi. Sivusto, jossa on tuhat käyttäjää kuukaudessa voi generoida liidejä paljon enemmän kuin sivu, jossa on miljoona käyttäjää samassa ajassa. Kyse on prosessin tehokkuudesta, oikeasta kohderyhmästä, toiminnan merkityksestä ja sen optimoinnista.

Tärkeiden mittareiden tulisi rakentaa suppilo asiakasvirran ympärille niin, että lopulta asiakkaan ostokäyttäytyminen lisääntyi.

Toimivat mittarit ovat miellyttäviä ja osa arkipäivää

Omissa asiakastöissäni olen huomannut, että toimivimmat mittarit ovat sellaisia, mitkä on helppo ottaa käyttöön ja toimivat arjessa. Asioita, joita on miellyttävä seurata tulee myös seurattua. Kun mittari koetaan merkitykselliseksi sitä myös käytetään.

Markkinoinnin mittaaminen ei ole vaikeaa, mutta asioita, joilla ei ole sinulle merkitystä ei tule mitata. Rakenna mittarit selkeiksi kokonaisuuksiksi, joiden tuottoa voit todellisuudessa mitata.

Tärkeimmät markkinoinnin mittarit